Toate pozele, poeziile si picturile sunt proprietatea STANCIU FLAVIA, asa ca nu ai de ce sa-mi copiezi sau sa-mi stergi aiurelile...
Campanie anti-furt
Incalcarea dreptului de autor se pedepseste conform legii nr. 8/1996.

joi, 29 decembrie 2011

Epistolă
Scriu cu greutate, Dumnezeule
m-au părăsit puterile, mâinile
pământul nu oferă îngăduinţă, doar pedepse capitale
trăiesc cu greutate, Dumnezeule
nu cunosc pocăinţa
nu cunosc palmele care m-au plămădit
-aş vrea să ştiu dacă sângele Tău zăboveşte în mine-
trăiesc alegoric, mor alegoric,
nu ştiu ce culoare au ochii Tăi
nu ştiu dacă oamenilor mari le creşte şi sufletul
căci văd că mie mi-a rămas cam strâmt…
nu Te mai ştiu, Dumnezeule
parcă rănile Tale au fost plăsmuite
îngrămădite în veacurile testamentare
-uneori mi-aş dori cerul numai pentru că e singurul
care Îţi cunoaşte răsuflările-

pământul îmi pare mai plans ca ieri
poate că e de vină toamna
m-au părăsit puterile, gândurile
m-a părăsit imaginaţia, dragostea
aş vrea doar să Te văd, Dumnezeule
aş vrea să-mi spui că sângele Tău zăboveşte
în mine…

joi, 10 noiembrie 2011

Psalm de toamnăAm început să mă îndoiesc
nu ştiu sigur ce parte a vorbit în numele meu
am visat că moartea este singurul motiv pentru
care oamenii iubesc
încep să-mi dau crezare- mă gândesc
că dragostea e genul de sentiment
care nu oferă indulgenţe
bărbaţii cutreieră femeile
femeile cutreieră bărbatul
toamna dăruieşte nelinişti
plesnind adesea cugetările care se opun firii
când e frig trebuie să te supui legilor imorale
aşa se judecă în ultima vreme
pentru cei mai mulţi dragostea ţine de cald
însă noi ştim că iubirile nu se consumă alene pe oameni
vânzându-şi trupul, carnalităţile

-noi ştim însă că iubirea e despot
în ea sălăşluiesc mii de femei cu piepturi uşurate
în ea sălăşluiesc lagărele sentimentale-

miercuri, 2 noiembrie 2011

Ni s-a reîncarnat primăvara
Au întomnit frunzele
au întomnit oamenii
dimineţile sunt şoptite în rugăciune
poeziile îşi gasesc începutul în puncte...

#Poeţii nu au putere asupra timpului
tocmai de aceea învaţă în fiecare toamnă
estetica neantului provizoriu
ciclicul îi salvează, făcându-le pulsul să foşnească;
i-am văzut cum îşi cos pieptul
dezertând în faţa inexorabilităţii răgazurilor
crezând că ei au drept de moarte asupra sinelui
asupra carnalităţii care invadează suflarea...

toamna, poeţii cară cruci din carne
cerul oglindeşte în palmele lor urme de cuie
au nevoie de Dumnezeu. 

sâmbătă, 1 octombrie 2011

Deshidratare


Imponderabilitate inimii nu se datorează lipsei dragostei
ci
fricii de a nu o putea descrie în faţa morţii
nu-ţi poţi însuşi iubiri pe care nu le-ai descifrat niciodată
tocmai pentru că nu ai ştii unde le sunt răsuflările…

vezi tu,
începutul iubirii este moartea
nu poţi găsi pentru dragoste altă cale de ivire
căci întunericul este un pretext pentru lumină…

duminică, 25 septembrie 2011

Cugetare
Oftaturile dumnezeieşti sunt răgazuri
pentru pocăinţă
dragostea însă nu-şi permite decât suspine
                            ***
am învăţat cum se nasc melodramele
ceva îmi spune că din dragoste
sau din prea multă fericire
ceva îmi spune că tragediile
au singurătăţi existenţiale înţelese numai
de femei care plâng toamna.

Ceva îmi spune că oftaturile dumnezeieşti
sunt lacrimi distilate...


miercuri, 21 septembrie 2011

Petite tristesse
Tristeţile sunt ca dragostea
vin când nu te astepţi şi tocmai când crezi că le ai sub control
răbufnesc...
***
n-am timp să mă înstrăinez de mine
trebuie să mă suport,
să învăţ să convieţuiesc cu declinările mele
parodic, la început
grandilocvent apoi
tristeţile m-ar da inapoi
m-ar trăda, mi-ar arunca în stradă sensibilităţile...

(mi-aş lua totuşi o săptămână, un an poate
şi mi-aş da frâu liber,
aş da undă verde nefericirii
aş aştepta-o ca pe o iarnă cu fulgi de sticlă,
ca pe o iarnă care mântuieşte
care spală păcatele sau fercirile

aş sta, plângând, în mijlocul ei
spunându-mi că am parte de un concediu pe cinste...)joi, 15 septembrie 2011

Despre frumuseţea uitată a vieţii

   

                                            


     Spunea  tranşant şi uşor ironic G. B. Shaw într-o cugetare probabil fulgurantă: “Felul meu de a glumi este să spun adevărul. Aceasta este cea mai nostimă glumă din lume.” Găseşti surprinzător la Pleşu aceeaşi înclinaţie spre adevăruri primordiale, gândite îndelung înainte, dar niciodată aşezate canonic cu scopul de a produce revelaţii. Uimeşte, şi suprimă totodată indiferenţa, nonşalanţa, şi fermitatea cu care se impun şi se zdrobesc lehamitea, prostia sau uşurătatea conduitei. Snobismul secolului nu e atacat în mod pernicious pentru a arăta comparaţia, vădită de altfel, dintre inferior şi superior ci tocmai pentru că se speră, pentru că încă se speră la o pastişă a Edenului. Cartea lui Pleşu îmbină însă nu numai îndemnuri la viaţă ci şi cugetări despre ea. În fond, nu poţi schimba « nimicuri » dacă nu ai petrecut îndeajuns timp cu fiecare încât să le  cunoşti toate mofturile. Filozofia lui răzbate eroic printre nedumeriri sau fraze meditative, apăsând istoric pe probleme de naturi înalte, caste. Cartea îi debutează cu constatări şi îndemnuri, cu mediocrităţile cu care se îndeletniceşte, în mod voit sau nu, boierimea de azi şi cu metode de a combate eficient insuficienţa sentimentală şi raţiunea dezgolită. Cartea lui devine un manifest pentru independenţa intelectuală şi pentru (re)cunoaşterea lumii.
     Se remarcă însă sporadic idei cu care cititorul, fie el trecut prin experienţa cugetării fie prin cea a primelor întâlniri cu estetica filozofiei, nu poate fi de acord. Sublinia Pleşu în primele sale capitole că sensul vieţii e un unicat ce aparţine fiecărui individ în parte. Cu afirmaţia conform căreia fiecare persoană întrupează în sine un sens individual îmi permit să fiu de acord, însă tind să cred că nu putem rezuma viaţa la un singur ţel. Înainte însă de a parafraza neconcordanţa aş menţiona că ceea ce consider eu un sens al vieţii este lucrul care te face fericit şi pentru care ţi-ai da viaţa. Pornind de la simpla definiţie de mai sus aş concluziona că e posibil să nu existe neapărat un singur sens al vieţii. Aş vorbi mai degrabă despre sensurile vieţii care pot bineînţeles să alcătuiască un tot primordial. Mă gândesc ca omul va căuta întotdeauna lucruri care îl fac fericit şi pentru care, moral vorbind, ar merita să-şi dea viaţa, iar fericirea nu se poate limita la un singur atribut, definit sau nedefinit. De asemenea, mi se pare inutil şi totodată înclinat spre absurd să crezi ca poţi trăi fără să ştii De ce. Devine imperios să cunoşti sensul vieţii tale, nu să te retragi sub un răspuns plat şi pripit, ci să agonizezi într-o încercare disperată de a te găsi :
« Întrebarea cu privire la sensul vieţii nu are decât de câştigat de pe urma întârzierii răspunsului. E preferabil să trăieşti îndelung, sub febrilitatea întrebării, decât sub geometria plată a unui răspuns pripit. Când răspunsul apare prompt în imediata vecinătate a întrebării, înţelepciunea se retrage, ironic, îndărătul unei ideologii. »  Nu poţi, aşa cum sugerează Pleşu, să treci prin lume fără o conştienţă de tine, fără un calcul asupra infinitului spre care te îndrepţi. Cred că există sensuri ale vieţii care pot şi trebuie să fie descoperite pentru ca omul să poată trăi ca om.
  Titlul însă defulează târziu, într-o semnificaţie mai amplă, ascunsă în spatele căutării de sine sau de ceilalţi, căci adevărata frumuseţe a vieţii pare să stea la Pleşu nu în insistenţa de a redeveni oameni ci în insistenţa de a-l găsi pe Dumnezeu. Citându-l pe Gustave Thibon, Pleşu împărtăşeşte aceeaşi raţiune : « Două soiuri de fiinţe pe care nu le pot suporta : cei care nu-l caută pe Dumnezeu şi cei care-şi imaginează că l-au găsit ». Întreaga sa scriere apare astfel ca o căutare sisifică, neîncetată a omului care întotdeauna pledează pentru divinitate  şi pentru care lipsa acesteia în momentele de căpătâi sau de nimic ale ipochimenului care a uitat să apoteozeze devine nu numai nedumerire dar şi dezacord. În plan teologic nu există oameni care l-au găsit pe Dumnezeu ci oameni care încă mai caută, care încă mai tind spre frumuseţea uitată a vieţii. Se remarcă pregnant apropierea dintre Pleşu şi sacralitate, asemenea unui Arghezi febril care continuă să-şi scrie psalmii. Pentru el, moartea pe cruce cuprinde în sine o demnitate covârşitoare, « o perspectivă sumbră a morţii tragice, nemiloase », care poartă însemnele mântuirii, căci, da, Isus nu poate sta lângă Socrate sau Seneca. Religiozitatea atinge şi margini observaţionale, atrăgându-se astfel atenţia asupra caracterului de oaspete al patimii. Într-adevăr, noi suntem buni conducători de vicii şi ispite, însă ideea că răul se instalează în tine devenind un chip, o primejdie distinctă iar tu nu eşti de fapt rău în genere, îmi pare puţin periculoasă. A afirma că omul nu e rău ci e doar folosit în mod greşit nu e total eronat însă exclude parţial implicarea noastră. Simpla alegere de a deveni si apoi a rămâne un canal prost  apare ca o greşeală din partea omului. Să spunem că « bătălia e pierdută » dacă ne vedem răi, lasă loc scuzelor şi sustragerilor din faţa unor responsabilitaţi reale. De fapt, Dumnezeu poate fi găsit numai dacă parcurgem o creştere spirituală constantă, numai dacă refuzăm ispitele, viciile şi patimile care ne sunt furnizate neîncetat.
  Tocmai pentru că divinitatea apare în secolul nostru ca o inaniţie spirituală, Pleşu consideră just o încadrare a explicaţiilor ei sfera eseurilor care îi întregesc cartea. Scriind despre speranţă sau mânie, despre frică sau inflaţia politicului, Pleşu nu face altceva decât să aducă în faţa cititorului dileme primordiale a căror substanţă s-a rătăcit undeva între indiferenţă şi clişeu. Umorul care îi însoţeşte adevărurile sporeşte autenticitatea, căci în fond opera cea mai buna e cea care se bazează pe experienţa proprie. Pleşu culege astfel idei şi întâmplări care au rezonat în propria-i conştiinţă, servindu-le drept căpătâi pentru o generaţie care refuză simplitatea umilă a vieţii, care vede in dragoste o dilemă, dependentă de clarobscur, care cere o listă cu « cele 100 de cărţi », pentru a se culturaliza.
  « Dacă acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci, de jur împrejur, o privire odihnită, curioasă şi nepătimaşă, vei găsi destule argumente să te bucuri. Lucrurile (încă) funcţionează. Se poate trăi. Se poate trăi bine. Se poate (încă) trăi frumos. »

   
 

duminică, 11 septembrie 2011

Să uităm că dragostea ne-a fost mamăCând pleci ai un fel ciudat de a spune
la revedere
ca şi cum ai pălmui speranţele feminine
violându-le nesaţul de a te avea din nou...

regret totuşi că nu am avut neruşinarea sfântă
de a te privi în ochi şi a-ţi spune că
-dacă mi-ai cere-
m-aş culca în tine
şi tâmplele-ţi mi-ar fi cuget
şi buzele-ţi pleoape peste firile mele
-dacă mi-ai cere-
aş putea putea înjura dragostea aşa cum fac bărbaţii
mi-aş repudia manierele şi bunul simţ
şi m-aş angaja cu jumătate de normă
în slujba dragostei pământene...

regret totuşi că am fost nevoită
să recurg la uitare
şi că nu am aflat niciodată
care e simetricul iubirii pe linia frântă a femeii. 

miercuri, 7 septembrie 2011

Şi am plâns, plâns, plâns


L-am rugat pe tata
azi dimineaţă, tocmai când zorile se crăpau de zori
să-mi spună din ce sunt făcute
inimile bătbaţilor.
„Din vin, mi-a spus, d-aia sunt mereu ameţite”.

Două zile pe săptămână
mă îndrăgostesc de acelaşi om
dar de fiecare dată îmi apare altfel
parcă nu mai seamănă cu el
găsesc adeseori urmele mele
în bolta palmelor lui
deşi ştiu că nu m-ai iubit niciodată
două zile pe săptămână am viziuni
cu privire la vreme
la ploaia care ştie să sărute cel mai bine
obraji, coaste şi umeri
care ştie să despartă iubiţii care nu au fost niciodată iubiţi
uneori mă gândesc cum ar fi
să te iubesc
puţin mai mult de două zile pe săptămână
poate atunci aş avea viziuni realistice, periodice
despre cât de repede avansează dragostea la bărbaţi
sau cât timp îi ia să ajungă în tâmple,

poate atunci aş afla cum să-mi dozez iubirea
în aşa fel încât să nu te văd niciodată beat.

joi, 1 septembrie 2011

Treapta a III-a


Mi-ar fi plăcut să scriu despre iubiţii
pe care nu i-am cunoscut încă
poate tocmai pentru că ştiu că nu-mi vor putea reproşa niciodată
rândurile...

#şi apoi totul poate cunoaşte totul
ca o uniune universală de spirite
care se adună o dată la o mie de ani
ca să sărbătorească reuşita raţiunii
de parcă tu nu ai fi
tot Victor, de la capătul holului
care obişnuia să îmi aducă mere
şi cu care vorbeam despre ploaie
în zilele călduroase de iunie
de parcă atunci te-am iubit cu o insuficienţă
de o lună
iar acum te iubesc analitic
progresiv...
de parcă Victor ar fi numele tău adevărat
de parcă eu am crezut vreodată că dragostea
dospeşte oameni

am ştiut de la început că diferenţele în dragoste
sunt fatale
nu neapărat pentru că ne despart
ci pentru că nu ne pot uni...

sâmbătă, 27 august 2011

Chilipir
Dragostea nu ştie să danseze vals
dragostea are vicii
încetează să mai cauţi puritate în ea...
***

Înainte de toate ar trebui să mă analizezi
să te asiguri că nu sunt
măsluită
platonică

ar trebui să mă înveţi pe de rost
să ştii ordinea vocalelor în mine
cursul pe care mi-l ia spiritualitatea
neliniştea
ar trebui să aştepţi să-mi golesc buzunarele
de cicatrici acoperite cu anvelope...
să aştepţi să scap de lumină
de altfel
ultima descotorosire
de care am parte...

apoi te poţi înfrupta
poţi refolosi părţile care mie-mi sunt
de prisos
adaptându-le...
la anul te voi iubi la fel
presimt
că dragostea nu expiră
peste doi ani
aş putea să te iubesc şi mai mult.

sar peste acest „timp refolosit”
aş vrea doar să stai acolo
şi să vezi degradarea la care sunt supuse femeile
la mâna a doua...

mirosea a pâine caldă
atât rămâne o femeie goală şi un scaun
m-am înlăturat cu greutate
trebuia să vezi ce inimă grea am avut când am plecat.

[îmi număram degetele
ciudat, depăşiseră perfecţiunea lui şapte...]

joi, 18 august 2011

Septembrie


Pasiunile sunt dame de companie.
au doar două atribute
ispita şi fuga…

dacă vrei să mă revezi
asigură-te, mai înainte de toate
că ţi-ai nivelat straturile inimii…
pentru tine iubirea e ca o mânuşă
o cauţ disperat numai când îţi este frig.

mă ocupă o potecă luminată
peste mine stau înşirate bănci, felinare,
frunze, peste care oamenii mici calcă nepăsător...
degetele mâinilor mele joacă un fel de dans al ploii
e ceva molcom, notoriu
ceva exasperant, puţin înclinat spre malpraxis.
Obişnuiam să ne topim pleoapele, să avem aceeaşi viziune a iubirii
obişnuiam să  turnăm tâmplă din tâmpla noastră
şi sânge din sângele nostru
peste capete, atunci când făceam declaraţii de dragoste.
Am devenit o frântură de lege în gura ta
care poate să fie scuipată incomod, cu blesteme şi repulsii
Mă enervează depărtarea asta de mine,
fără iote, fără viziuni premeditate...

sunt ca o potecă, peste care mugeşte vântul
inundată tot mai adesea de o nelinişte neostoită
de o corvoadă seculară
de sute şi sute de decenii şi ere glaciare;
numai tu nu te oboseşti să dai o fugă prin inima mea.

O să fie un septembrie damnat
sub însemnele unei Dura necessitas
sub însemnele unei axfisieri cu pilule de abstinenţă
sub însemnele unei femei la singular.


luni, 15 august 2011

Connaissances

Dacă priveşti ochii unui om iţi vei da seama
de mărimea sufletului
dacă îi priveşti mâinile vei ştii câte iubiri a ţinut între degete…

***

oamenii fac cunoştinţă cu ei înşişi
mai întâi de toate
îşi spun
„îmi pare bine să mă cunosc”
împărtăşesc interese, pasiuni
care nu au cum să fie altfel decât comune
ca divizorii matematicii
apoi, peste câţiva ani se îndepărtează
de teamă să nu afle prea multe
respingându-se în circumstanţe funeste
de parcă raţiunile lor nu se împletiseră
dizolvându-se în pragul fiecărei seri cu insomnii
de parcă
nu vorbiseră despre acelaşi Dumnezeu cu palme ţintuite
despre aceeaşi fată sau băiat care i-au ţinut extatici
despre frumuseţile vieţii
despre peregrinării în căutarea celor ca ei
şi a celor care nu sunt ca ei...
de parcă nu se născuseră în aceeaşi toamnă
cu acceaşi apăsare a lăsării cerului în urmă
în urma lor şi în urma celor ce vor veni după
de parcă cei ce se vor naşte din ei nu îi vor numi
mamă sau tată
de parcă nu aveau acceaşi linie a buzei
aceeaşi curbură apăsată a umerilor...

se vor despărţi mai repede decât a durat naşterea lor
într-o zi în care plouă
pentru că se gândesc că ploaia şterge urmele strămoşeşti
rămânând imobili, dezabuzaţi
până în ziua în care îşi vor da seama că sunt acelaşi lucru
ca sinonimele care zbiară periodic după aliaţi
şi se vor cunoaşte iar
într-o încercare teribilă de asanare a celuilalt
întrebându-se coleric
dacă s-au mai vazut înainte...

îşi dăduseră seama în final
 nu asemanarea apropie lucrurile, ci diferenţele care le unesc într-un mod
armonios.

miercuri, 10 august 2011

Marţi

Mi-am făcut rezervare zilele trecute
în emisfera stângă a cugetelor tale,
te-am aşteptat până mi-au crăpat zorile
zbătându-se periodic între gene
ca un interludiu,
ca o întrerupere incomodă.
Îmi stă pe limbă dragostea asta a ta
care îşi pierde nasturii pe zi ce trece
nu ştiu dacă mă va crede cineva
când îi voi striga în faţă că dragostea
nu se poartă cu mânuşi
când îi voi striga
că dragostea e ca o chienne
cu jumătate de normă
care obişnuia să fie în tinereţea ei
castă,
feminină,
pudică,
uneori cu simţul umorului...

aş vrea să mă pot cere înapoi
ca să-mi interzic iubirea
mi-aş lua o slujbă cu normă întreagă
***
şi aş coase nasturi

luni, 8 august 2011

Albastru, întotdeauna albastru
Mi-am dat seama că seara
sunt predispusă la alienare sentimentală
pruncii se nasc fără viziuni
la fel ca mine, noaptea târziu...
nu m-am cunoscut niciodată atât
de puţin ca acum
nu m-am cunoscut ieri, când mă aşteptam la colţ de stradă
în speranţa că am să mă recunosc
mi-am spus că am să fiu îmbrăcată în albastru
ca să fiu sigură că mă voi întâlni cu mine
nu m-am cunoscut nici azi
când scriam metafore şi le prindeam de sârmă cu punctuaţiile
pe care le-am găsit mototolite în căuşul zdrelit al genunchilor
nu m-am recunoscut, când grăbită să-mi prind neajunsurile din urmă,
am trecut pe lângă mine, fără ezitări, fără tresăriri ale genelor.
De o vreme încoace mi-am uitat şi numele
mi-am uitat şi numărul coastelor
si câte îi datorez lui A.,
am uitat dacă am putut vreodată să merg în coate
sau să mănânc un coş întreg cu cireşe
am uitat dacă m-am născut mâine, sau în vreo altă zi
neimportantă a săptămânii,
dacă am atâtea degete ca toată lumea,
sau dacă lumile mele au o mână stângă universală
pe care o folosesc în cazul în care căile lor drepte se dezlănţuie.

mi-ar plăcea ca înainte să adorm
să ştiu câte greşeli au abuzat de sufletele mele
şi câte işi vor mai cere drepturile de acum încolo
ca să le pot atârna deasupra capului ca pe nişte pietre de aducere aminte
îmbrăcate în albastru, întotdeauna albastru.

joi, 4 august 2011

GenezăSuntem graţiaţi,
alfabetizaţi în estetica raţiunii pure
am fost storşi pe pământ, amândoi de aceeaşi parte
casanţi, rupţi în călcâie
zdreliţi în coate, pe inimi, între frunţi...
au mugit anotimpurile, ca femeile prinse între naştere si oprelişti
au ras de pe faţa pământului ţărâna...au consumat-o pe oameni.


#s-au combinat generaţii pt a ieşi
o dată la o sută de ani un artist,
o podoabă a milei divine
o oglindă neşlefuită cu gulerul mereu răvăşit
cu buzele prinse-s proptele
cu gene...ce gene,
poetice, religioase
cu carne de jertfă-ntre oase
cu carne de tun, ca praful de puşcă
dezorganizat, pulbere, negru... #

suntem graţiaţi
avem dreptul la moarte, acum...

sâmbătă, 30 iulie 2011

Popas
     Mă gândesc că trebuie să încep să aspir la o cunoaştere exhaustivă a lucrurilor care iau proporţii în jurul meu. Am totuşi certitudinea, in intimo meo, că nu voi găsi niciodată ceea ce caut. Stă în natura adevărurilor generale să menajeze omul pe care îl chinuie, îndeajuns de mult încât să nu se dezbrace în faţa lui, nu prea puţin de teamă să nu-i sfredelească  naivitatea curiozităţii.

miercuri, 27 iulie 2011

Rotund


 
Ne naştem cu fiecare ploaie autumnală,
cu fiecare cadenţă a paşilor care măsoară distanţa
dintre moarte şi dragoste

suntem ca două animale de pradă
legate la ochi şi la inimi
ghidându-se doar după mirosul carnal...
suntem ca două tâmple răsfrânte, golite de raţiune
aşezate undeva deasupra oraşului
scârţâind zgomotos când trebuie să se adune...
#am iubit necunoscuţi
ai iubit mistere...

m-am născut cu spatele la dragoste
genunchii mi-au fost zdreliţi încă de la început
stam singură cu ochii în cârje
cu mâinile legate alegoric în faţă.
Călcâiele-mi atingeau conceptul,
eram ciclică, rotundă-n uimire...
stam singură pe margini din tine
cu palmele pansându-ţi iubirea
ca nu cumva pe zi ce trece să se micşoreze.
#Am iubit necunoscuţi
ai iubit mistere...duminică, 24 iulie 2011

Catharsis


Pleoapele-mi sunt pleoape peste ochii tăi,
Mâinile, mâini peste gura ta...
faldurile buzelor tale s-au răsfrânt dintotdeauna
ca sângele martirilor căzuţi pe cruce
ştiind aprioric că-l vor vedea pe Dumnezeu.
ai trecut cu suflare de om peste cugetul meu
ai zdrobit căutarea mea neîncetată, neistovită, seculară
ai calculat cât îmi va lua să te iubesc neîncetat
ai plagiat marile săruturi ale vremurilor noastre
ai tras cuvintele de şireturi
ai oprit căutarea lor perpetuă, catharsis-ul lor de final de poezie,

#ai uitat ecuaţiile iubirii.

De-atunci plouă în sufletul meu
cu jocuri murdare de schimb de memorii
ai un zâmbet ludic, diavolesc
de fiecare dată când îţi spun că mă uiţi,
de fiecare dată când mă încurci cu urmele de coaste
înfipte în carne, în tâmple

#de-atunci e o înserare mai grea între uşiorii inimii mele
e o încarcerare de moarte a îngerilor mei,
rămaşi fără urme de cer între umeri...

joi, 21 iulie 2011

Coconul 1


 Să stăm pentru un moment cu faţa la noi
să ne pedepsim pentru că am crezut şarpele şi l-am renegat pe Dumnezeu
să ne pedepsim pentru că suntem colerici, analfabeţi, mai mereu rămaşi în urmă
să ne pedepsim pentru că nu suntem recunoscători şi pentru că
nu am înţeles până acum tot ce implică iubirea.

***

versificăm tăcerea dintre noi
ardem catalitic
căci nu se poate altfel...
Avem o povară substanţială, sisifică,
alăptăm necugetat idei diavoleşti
cu degetele lipite de ochiul din mijloc
creştem talmudic, după lege
iubim talmudic, după lege.
Câte lucruri n-am văzut, acolo
unde nu-i nimic de privit
câte guri nu am sfărâmat , acolo
unde cuvintele curgeau cu uimire...

***


cât am pierdut cu poetul ăsta al meu,
l-am văzut zilele trecute, la colţ de stradă
vindea faguri de miere...

marți, 19 iulie 2011

Oamenii care aduc ploaia
Printre prinşii de război ai inimii tale
nu-mi mai număr nefiinţele
m-ai slobozit, un gol fără nume zace
-în mine şi tine-
iar eu, din centru,
răzbat anecdotic supunându-l pe cel mai mic dintre noi;
am un munte de zei gata să sară în apărarea mea
şi a noastră
despărţirea nu înseamnă întotdeauna minus unul
rămân doar eu
eu si cu mine, gata întotdeauna de război
împotriva iubirilor ca tine,
niciodată calculate până la final,
cu margini deşănţate, unghiuri particulare pline cu cifre şi cifre.

# Noi doi suntem primi,
un singur divizor comun stă ca mărturie a naşterii
din aceeaşi femeie
mă uit la noi dimineaţa devreme, ca un radical dublu ne despărţim
dezlegând uşor exponenţii firii tale,
inima mea e cu o măsură mai mare
am o infinitate de semidrepte uzate, înălţate din piept şi din gură
...inversabil trigonometric...
Cândva alaltăieri ai plecat,
lucrurile tale nu mai atârnau,
ai lăsat în urmă miros de madlene şi cafea
urme monotone ale trecerii tale prin faţa razei,
prin faţa lui Dumnezeu-
în vise îmi apari doar ca o rădăcină raţională,
ca o iubire reductibilă
ţi-am uitat gustul.

Există o teoremă care spune că oamenii solitari
au marele avantaj că se aud pe ei înşişi
solitudinea mea îmi dă de gândit
în fiecare punct zace un plan
obişnuiam să fim concurenţi,
concentrici uneori,
uimiţi şi goi în faţa dragostei
la fel ca
Noe când a văzut pentru prima oară ploaia...


inima mea stă înfăşurată într-o alegorie în dungi
proiecţia ta în mine, atinge
limitele inferioare ale haosului
ale dezgropării nefiinţei din fiinţă
a trecut ceva vreme de la ultima noastră cruciadă
obişnuiam să avem aceleaşi riduri,
aceleaşi cute primordiale ale apăsării
oasele noastre erau făcute din aceeaşi ţărână
femeia va rămâne întotdeauna datoare cu o coastă
gândurile ne ieşeau prin pori
respiram aceleaşi guri de aer, sacadat, ritmic.

nu îmi dau seama când,
în ce moment al căutării mele sisifice
te-am pierdut
ca pe un copil mic căruia nu-i mai simţi mâna
transpirată
a fost o iubire frugală, plesnită pe alocuri
păcat că noi nu am văzut asta la început
semăna izbitor cu un măr pârguit...

# e timpul să cobor acum,
am scăpat cu visele întregi
dar nu ştiu cum îţi e ţie... 

Despre mine

Fotografia mea
Trupul şi sufletul meu sunt începutul unui mare cântec